Game Camps Visby

Game Camp Visby 12-14 oktober 2018

Game Camps är ett internationellt gränsöverskridande initiativ för att stärka banden mellan Finland, Estland, Lettland och Sverige. Huvudmålet är att att etablera minst 10 gränsöverskridande spelföretag under projektets gång.

Nu har turen kommit till Sverige och Gotland där vi kommer hålla det sista av fyra camps innan finalen på GDC i San Fransisco nästa år!

Game Camp Visby Gotland