Game Camps Visby

Game Camps är ett internationellt gränsöverskridande initiativ för att stärka banden mellan Finland, Estland, Lettland och Sverige. Huvudmålet är att att etablera minst 10 gränsöverskridande spelföretag under projektets gång.