Game Camps är en internationell satsning på fler dataspelsföretag. Genom affärsutvecklingsstöd och möjlighet för internationella team att träffas fysiskt och arbeta är målsättningen att minst 10 internationella företag ska bildas.

Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder en utbildning inom speldesign och därigenom är intresset från gotländska studenter stort. Science Park Gotland samarbetar i detta projekt med tre andra aktörer från Estland, Finland och Lettland.

Läs mer på gamecamps.info

Samarbetspartners

Finansiärer