Gotland Tech Fest

Ett event för verksamma inom både startup-ekosystemet och företagarvärlden. Målet är att stärka den regionala konkurrenskraften, och se tillväxt hos små och medelstora företag på Gotland