Foto: Ulf Ben/ulfben.com

I samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland arrangeras Innovation Day där studenter får arbeta med faktiska samhällsutmaningar utifrån en Design thinking-metodik.