Innovationsmiljö Gotland är en satsning på digitalisering och innovation på Gotland genom samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor. Projektet är särskilt inriktat på digitalisering och innovation inom mat- och livsmedel och besöksnäring (smart specialisering).

Projektet drivs av Science Park Gotland och har beviljats stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Tillväxtverket och Region Gotland.

 

Finansiärer