Vad är en inkubator?

En företagsinkubator, eller bara inkubator i dagligt tal, är precis som det låter – en slags kuvös där nystartade företag får hjälp och stöd att växa.

Det som erbjuds är oftast olika typer av stöd i form av affärsrådgivning, nätverk och partnerskap, men kan också vara kontorslokaler och utrustning för prototyputveckling eller i vissa fall labb-verksamhet.

Ofta är inkubatorer kopplade till universitet och högskolor för att främja forskningsupptäckter att komma fler till del. Det är av nytta också för regioner och kommuner som vill gagna nya idéer och företagande i sin region.

Varför är det viktigt?

Att en kommun eller region har en företagsinkubator är viktigt för att:

  • Ge ökad kompetens inom affärs- och innovationsutveckling som i sin tur bidrar till nya företag/tjänster. På så sätt skapas nya hållbara arbetstillfällen.
  • Ha en plats att kommersialisera forskningsresultat.
  • Skapa möjlighet till kunskapsutbyte och nätverkande mellan olika kompetenser och företag som i sin tur bidrar till utveckling. 

Allt detta är viktigt för att en plats/region ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Utan affärsutveckling dör delar av näringslivet vilket ger mindre resurser till vård, skola, omsorg etc.

Hur fungerar stödet på Science Park Gotland?

Science Park Gotlands uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt på Gotland. Det gör vi bland annat genom vår företagsinkubator som drivs i programform. Som antagen till programmen SPG Startup eller SPG Summit får du och ditt företag kvalificerad hjälp och stöd att utveckla er affärsidé snabbt och smart. Båda programmen är helt kostnadsfria. 

Science Park Gotland är en ideell förening och vi har ett nära samarbete med våra medlemmar Region Gotland, Uppsala universitet och Almi Företagspartner Gotland.

HItta program