2. SPG SUMMIT

Ge allt mot toppen!

Har ni bestämt er för att satsa på en affärsidé med stor tillväxtpotential? Då är SPG Summit programmet för er.

Som deltagare i SPG Summit stöttar vi er på alla sätt vi kan för att just ert företag ska växa och bli lönsamt.

Vi kommer lägga mycket tid, resurser och engagemang för att ni ska lyckas och förväntar oss att ni är dedikerade och fokuserade på ert företag.

Målsättning

Vi sätter upp en gemensam aktivitetsplan som går ut på att ni i ert företag efter en programtid på maximalt 24 månader:

  • Har utvecklat er produkt/tjänst.
  • Har fått den finansiering som krävs för lansering och iterativ utveckling.
  • Har sålt er produkt/tjänst.
  • Har hittat en ”product/market-fit” som ger en bra grund för fortsatt hållbar tillväxt samt möjlighet till internationalisering.

Detaljerna

Programlängd: 

Upp till 24 månader

För vilka? 

Team med tillväxtambitioner och affärsidéer med innovationshöjd* som börjat i SPG Startup

Vad? 

Hjälp att utveckla och lansera en produkt/tjänst och skapa hållbar försäljning

Hur? 

Löpande affärsrådgivning, tillgång till kontorsplats och kontaktnät

Antagning: 

Löpande (Genom SPG Startup)

*Se antagningskriterierna nedan

Antagningskriterier

Science Park Gotlands uppdrag är att ge stöd till startups som vill växa snabbt och smart och på så sätt bidra till hållbar tillväxt på Gotland. För att bli antagen görs därför en samlad bedömning utifrån nedanstående kriterier.

Genom SPG Startup får ni hjälp och stöd för att utveckla och verifiera er affärsidé –  det vill säga en perfekt grund inför ansökan till SPG Summit.

Innovationshöjd

Innovationshöjd: Det finns en verifierad och tydlig innovationshöjd kopplat till företagets lösning, erbjudande eller affärsmodell.

Skalbar affärsmodell

Skalbar affärsmodell: Företaget har en första definierad affärsmodell som efter kunddialog bedöms lösa ett behov och bedöms ha potential att växa med framtida lönsamhet.

Hållbarhet

Hållbarhet: Företaget kommer ha en positiv påverkan på något/några av målen i Agenda 2030 och kommer inte bidra direkt negativt till målen i Agenda 2030.

Teamets sammansättning och tillväxtambitioner
Teamets sammansättning och tillväxtambitioner: Det finns ett engagerat team med relevant kompetens, som har stora tillväxtambitioner och avsätter tid och energi på företaget.
Mål & aktivitetsplan
Mål och aktivitetsplan: Företaget och SPG är överens om uppsatta mål och det finns en rimlig och detaljerad plan för hur företaget ska nå dessa mål inom uppsatt tidsram.
Säte på Gotland

Säte på Gotland: Företaget avser ha eller har säte på Gotland.

Kunskap

Affärsrådgivarna på Science Park Gotland har alla relevant kompetens och bakgrund för att kunna stötta företagen genom programmen. Vitt skilda erfarenheter och nätverk som är till nytta för just er!

Läs mer

Kapital

Att utveckla en affärsidé kräver ofta en hel del resurser. Det finns dock många sätt att få finansiering. Vi kan rådgöra både kring hur ni bör tänka och var ni kan ansöka.

Läs mer

Kontor

Om du deltar i SPG Summit finns möjlighet till kontorsplats i vår kreativa miljö tillsammans med andra bolag som deltar i programmet.

Att vara en del av miljön på Science Park Gotland ger bra förutsättningar för både kunskapsdelning och nätverkande.

Läs mer

Kontakter

Vi stöttar dig med att identifiera och komma i kontakt med de viktigaste personerna för att ditt bolag ska växa, såsom kunder, leverantörer, finansiärer och samarbetspartners.

Läs mer

Startups i SPG Summit – just nu