Har ni bestämt er för att satsa på en affärsidé med tillväxtpotential? Då är SPG Summit programmet för er.

Efter att ha arbetat fram en hållbar affärsmodell i SPG Startup finns det möjlighet att ansöka om vidare stöd i SPG Summit-programmet. Blir ni antagna till programmet stödjer vi er fram hela vägen till att ni utvecklat, lanserat, finansierat och kommit igång med att sälja er produkt/tjänst. Vi kommer lägga mycket tid och engagemang för att ni ska lyckas och förväntar oss att ni är minst dubbelt så dedikerade och fokuserade som vi!

Hur går det till?

Som en del av programmet får ni tillgång till löpande affärsrådgivning och kontaktnät, kontorsplats i vår kreativa miljö, möjlighet att ta del av community-specifika event och söka olika typer av finansiering.

För att nå målen har vi utvecklat stöd inom åtta utpekade områden som vi vet kommer göra skillnad för ert företag:

 • Hållbar strategi och affärsmodell
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Team och kompetens
 • Varumärke och identitet
 • Bolagsstruktur och avtal
 • Immateriella tillgångar och rättigheter
 • Finansiering

Team med tillväxtambitioner och affärsidéer med skalbarhet och innovationshöjd* som lagt grunden i SPG Startup

NIVÅ Påbyggnad 

PLATS Fysiska träffar på plats på kontoret i Visby, eller på distans, om ca 4 timmar/vecka

SPRÅK Svenska eller engelska

ANSÖKAN Löpande antagning efter SPG Startup

EGET ARBETE Ni förväntas arbeta självständigt och dedikerat på egen hand mellan mötena

Science Park Gotlands uppdrag är att ge stöd till startups som vill växa snabbt och smart och på så sätt bidra till hållbar tillväxt på Gotland. För att bli antagen görs därför en samlad bedömning utifrån nedanstående kriterier.

Genom SPG Startup får ni hjälp och stöd för att utveckla och verifiera er affärsmodell –  det vill säga en perfekt grund inför ansökan till SPG Summit.

 • Innovationshöjd

  Det finns en verifierad och tydlig innovationshöjd kopplat till företagets lösning, erbjudande eller affärsmodell.

 • Skalbar affärsmodell

  Företaget har en första definierad affärsmodell som efter kunddialog bedöms lösa ett behov och bedöms ha potential att växa med framtida lönsamhet.

 • Hållbarhet

  Företaget kommer ha en positiv påverkan på något/några av målen i Agenda 2030 och kommer inte bidra direkt negativt till målen i Agenda 2030.

 • Teamets sammansättning och tillväxtambitioner

  Det finns ett engagerat team med relevant kompetens, som har stora tillväxtambitioner och avsätter tid och energi på företaget.

 • Mål och aktivitetsplan

  Företaget och SPG är överens om uppsatta mål och det finns en rimlig och detaljerad plan för hur företaget ska nå dessa mål inom uppsatt tidsram.

 • Säte på Gotland

  Företaget avser ha eller har säte på Gotland.

Detaljerna

Programlängd: 

Normalt upp till 24 månader

För vilka? 

Team med tillväxtambitioner och affärsidéer med skalbarhet och innovationshöjd* som lagt grunden i SPG Startup

Vad? 

Hjälp att utveckla och lansera en produkt/tjänst och skapa hållbar försäljning

Hur? 

Löpande affärsrådgivning, tillgång till kontorsplats och kontaktnät

Antagning: 

Löpande (Genom SPG Startup)

*Se antagningskriterierna nedan

TA DEL AV

Affärsrådgivarna på Science Park Gotland har alla relevant kompetens och bakgrund för att kunna stötta företagen genom programmen. Vitt skilda erfarenheter och nätverk som är till nytta för just er!

Att utveckla en affärsidé kräver ofta en hel del resurser. Det finns dock många sätt att få finansiering. Vi kan rådgöra både kring hur ni bör tänka och var ni kan ansöka.

Om du deltar i SPG Summit finns möjlighet till kontorsplats i vår kreativa miljö tillsammans med andra företag som deltar i programmet.

Att vara en del av miljön på Science Park Gotland ger bra förutsättningar för både kunskapsdelning och nätverkande.

Vi stöttar dig med att identifiera och komma i kontakt med de viktigaste personerna för att ditt bolag ska växa, såsom kunder, leverantörer, finansiärer och samarbetspartners.