För dig ger vi allt och lite till!

Har du bestämt dig för att satsa på en affärsidé med stor tillväxtpotential? Då är SPG Summit programmet för dig.

Som deltagare i SPG Summit stöttar vi dig på alla sätt vi kan för att just ditt företag ska växa och bli lönsamt.

Vi kommer lägga mycket tid, resurser och engagemang för att du ska lyckas och förväntar oss att du är dedikerad och fokuserad på ditt företag.

Är du kvalificerad?

I antagning bedöms bolagen utifrån nedanstående bedömningskriterier.

  • Skalbar affärsmodell: En definierad affärsmodell som efter kunddialog bedöms lösa ett behov och har potential att växa med framtida lönsamhet.
  • Innovationshöjd: Ny produkt/tjänst eller en förbättring av redan existerande lösningar.
  • Drivet team: Det finns ett dedikerat team på minst två personer som är beredda att avsätta tid och energi på bolaget och som har höga mål.
  • Internationell potential: Bolaget bedöms ha stor potential att växa även på en internationell marknad.
  • Hållbarhet: En idé som kan bidra till samhällsnytta och/eller någon/några av de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
  • Definierade mål och framtagen aktivitetsplan: Bolaget och SPG är överens om uppsatta mål och det finns en rimlig och detaljerad plan för hur bolaget ska nå de dessa mål inom uppsatt tidsram.
  • Säte på Gotland: Ett registrerat bolag med säte på Gotland.

Hur blir du antagen?

Första steget för att bli antagen är att boka ett möte med oss. 

På mötet diskuterar vi hur långt du kommit och därefter tar vi beslut om du är redo för SPG Summit-programmet eller om du eventuellt behöver ta del av vår seminarieserie SPG Startup för att komma lite längre.

Boka möte

Alltid som en del av SPG Summit:

Inspireras av idéer som blivit verklighet