Gotlands innovationsarena

Science Park Gotland driver innovation och utveckling genom att vara en mötesplats mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet.

 

Framtidens hubb för innovation och hållbarhet

Gotland har kommit att bli en plats för innovativt entreprenörskap och ett nav inom frågor som energi, spelutveckling och säkerhetspolitik. Några av framgångsfaktorerna är att ön har en lång tradition av företagande och en vana att hjälpa varandra. Det har vi på Science Park Gotland (SPG) tagit fasta på med en innovationsarena som stödjer entreprenörer, företag och andra aktörer med affärsutveckling och en ökad tillväxt för regionen.

Nora Olofsson från innovationsarenan beskriver det som en plats där global expertis möter lokal insikt. ”Vi ligger geografiskt isolerade, men vår koppling till både nationella och internationella nätverk gör att vi är allt annat än isolerade i vårt tänkande”.

Med en pragmatisk och effektiv metodik lägger vi stor vikt vid modern innovationsledning. Fredrik Österholm, verksamhetsledare på Science Park Gotland, beskriver det så här:

Vår metod bygger på att i kreativa miljöer låta saker som fakta, teori och kritiskt tänkande berikas under inflytande av utpräglat kreativa element. Vi ser det som att vetenskaplig och konstnärlig metod sammanförs på ett spännande vis och lägger därför stor vikt även på utformningen av den mentala och fysiska miljön för att skapa kreativa processer. Vi låter oss helt enkelt inspireras av hela skalan, från ISO-standard till konst.

En naturlig samlingspunkt

Samarbetet med partners som Uppsala universitet och Campus Gotland betonar vikten av att kombinera akademisk kunskap med praktisk affärsförståelse. Gotland har blivit en naturlig samlingspunkt för entreprenörer, forskare och industriexperter.

– Om vi kan få en entreprenörs spin-off på universitetets aktiviteter och kanalisera den kraften in i det gotländska ekosystemet tror vi att det kan göra en stor skillnad för tillväxt och framtidspotential, säger Fredrik Österholm.

Utveckling som genererar insikter

Ett exempel på projekt är Node Gotland, vars uppgift är utveckling, innovation och omställning.

– Vi arbetar med lokala problem men lösningarna vi skapar ska kunna appliceras både nationellt och internationellt. Vi sammanför olika aktörer som annars inte skulle ha träffats, faciliterar dialoger och blir en gemensam mötesplats där ”magi” och nya lösningar kan uppstå, säger Nora Olofsson, företrädare för Innovationsarenan.

Målet är att generera nya insikter och infallsvinklar för att främja tillväxt och uppnå konkreta resultat.

– Innovation känns ofta svårt eftersom beslut baseras på antaganden istället för bevis. Men det kan vi hjälpa till med. I ett arbete inom omställning, innovation eller utveckling är vår uppgift ofta att bidra med det innovativa perspektivet, så att deltagarna kan öppna upp och bredda sina tankesätt. Vi tycker det är fantastiskt roligt att strukturera insikter och tänka nytt och stort, avslutar Nora.

Läs mer om Innovationsarenan

På gång inom innovationsarenan

Node Gotland

Node Gotland är ett projekt som drivs av Science Park Gotland tillsammans med Uppsala universitet. Inom projektet ligger fokus på att initiera och stötta åtgärder för en klimatneutral framtid på Gotland.
 

Sverige ska vara klimatneutralt 2045​. På Gotland ska vi gå före och nå målet senast 2040​. Detta driver behov av olika åtgärder – Node får det att hända!​

Var med i omställningen

Elflyg på Gotland

Vilka möjligheter och utmaningar finns för att utveckla en kommersiell elflygslinje till och från Gotland 2028?

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi “Vårt Gotland 2040” påtalas vikten av Gotlands förbindelser med omvärlden. Gotland beskrivs också som en lämplig destination för de första elflygslinjerna i Sverige.

Ta del av arbetet

Nyheter

Ta kontakt – vi kan göra skillnad!

Fredrik Österholm, verksamhetsledare SPG

Fredrik Österholm
Verksamhetsledare

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

Tel: 070-744 35 13

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

Tel: 076-125 74 71