Gotlands innovationsarena

Science Park Gotland driver innovation och utveckling genom att vara en mötesplats mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet.

Science Park Gotland står i centrum för innovation och hållbarhet, med en arena för resurser som initierar, leder och stöttar aktiviteter för en hållbar framtid. Här driver vi innovation och utveckling genom att vara en mötesplats mellan akademi, näringsliv och samhälle där människor, idéer, kunskap och kreativitet står i främsta rummet.

Genom att kombinera lång tradition av företagande med modern innovationsledning och internationella nätverk, skapar vi en plattform där vetenskap möter kreativitet. Vårt samarbete med akademiska institutioner och industriexperter gör Gotland till en kraftfull samlingspunkt för framtidens lösningar. Med våra olika projekt driver vi lokala innovationer med global potential, alltid med målet att skapa nya insikter och främja regional tillväxt.

Vill du veta mer? Prenumerera på något av våra nyhetsbrev:

På gång inom innovationsarenan

Node Gotland

Node Gotland är ett projekt som drivs av Science Park Gotland tillsammans med Uppsala universitet. Inom projektet ligger fokus på att initiera och stötta åtgärder för en klimatneutral framtid på Gotland.
 

Sverige ska vara klimatneutralt 2045​. På Gotland ska vi gå före och nå målet senast 2040​. Detta driver behov av olika åtgärder – Node får det att hända!​

Var med i omställningen

Förstudie: elflyg

Gotland står inför unika utmaningar och möjligheter som ö, där tillgänglighet och hållbar transport är avgörande. Science Park Gotland driver en förstudie för att utforska och utveckla framtiden för elflyg. Resultatet blir ett viktigt verktyg för att forma framtiden för elflyg, inte bara i Sverige.

Denna förstudie är starten på en flerårig satsning där Gotland tillsammans med andra flygplatser och regioner i Sverige och Norden formar framtiden för elflyg.

Var med på resan

Energiproducerande tak i kulturhistoriska byggnader

Genom ett beviljat stöd från Energimyndighetern påbörjas nu en genomförbarhetsstudie där vi kartlägger hur man kan väva samman moderna, energiproducerande innovationer med tegeltakens kulturella och visuella identitet. Detta initiativ strävar efter att balansera energieffektivitet med estetisk integritet i stadens UNESCO-listade världsarv.

Nyheter

Ta kontakt – vi kan göra skillnad!

Fredrik Österholm, verksamhetsledare SPG

Fredrik Österholm
Verksamhetsledare

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

Tel: 070-744 35 13

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43