Gotlands innovationsarena

Science Park Gotland driver innovation och utveckling genom att vara en mötesplats mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Med människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet verkar vi för att göra Gotland till en kraftfull samlingsplats för framtidens lösningar.

Science Park Gotland står i centrum för innovation och hållbarhet, med en arena för resurser som initierar, leder och stöttar aktiviteter för en hållbar framtid. Här driver vi innovation och utveckling genom att vara en mötesplats mellan akademi, näringsliv och samhälle där människor, idéer, kunskap och kreativitet står i främsta rummet.

En kraftfull samlingsplats för framtidens lösningar

Genom att kombinera lång tradition av företagande med modern innovationsledning och internationella nätverk, skapar vi en plattform där vetenskap möter kreativitet. Vårt samarbete med akademiska institutioner och industriexperter gör Gotland till en kraftfull samlingspunkt för framtidens lösningar. Med våra olika projekt driver vi lokala innovationer med global potential, alltid med målet att skapa nya insikter och främja regional tillväxt. Läs mer om våra projekt här nedan ↓

Aktuella projekt inom innovationsarenan

Node Gotland

Node Gotland är ett projekt som drivs av Science Park Gotland tillsammans med Uppsala universitet. Inom projektet ligger fokus på att initiera och stötta åtgärder för en klimatneutral framtid på Gotland.
 
Var med i omställningen

Förstudie: elflyg på Gotland

Gotland står inför unika utmaningar och möjligheter som ö, där tillgänglighet och hållbar transport är avgörande. Vi på SPG driver en förstudie för att utforska och utveckla framtiden för elflyg. 

Var med på resan

Förstudie: spelkluster på Gotland

Hur kan vi göra Gotland till en attraktiv spelutvecklingshub? Förstudien syftar till att på̊ lång sikt stärka spelindustrins innovation och tillväxt på ön genom ökad samverkan och tillgång till resurser.

Alma Jönsson jobbar med hållbarhet för startups
Game on!

Energiproducerande tak i kulturhistoriska byggnader

Genom ett beviljat stöd från Energimyndighetern påbörjas nu en kartläggning kring hur man kan väva samman moderna innovationer med tegeltakens kulturella identitet. 

Läs mer

Samarbete för ökad kunskap om solsambruk

Med lösningar för att kombinera jordbruk och solelsproduktion genom agrivoltaik, fokuserar projektet på att främja samarbete och erfarenhetsutbyte kring produktion av solel på jordbruksmark.

Läs mer

Vill du veta mer? Prenumerera på något av våra nyhetsbrev:

Science Park Gotlands nyhetsbrev med fokus på innovation och entreprenörskap >>
Nyheter och uppdateringar om satsningen på elflyg på Gotland >>

Nyheter

Ta kontakt – vi kan göra skillnad!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43