Projekt hos Science Park Gotland

Här drivs projekt som utvecklar Gotland

Vi fungerar som en neutral mötesplats där näringsliv, akademi och samhälle kan samverka och tillsammans utveckla Gotland.

Projekten kan vara regionala, nationella och internationella och leda till ökad konkurrenskraft för gotländska företag genom exempelvis nya arbetssätt, innovativa produkter eller etablering på nya marknader.

Aktiva projekt hos oss:

Kompetens och erfarenhet

Science Park Gotland kan både driva och delta i projekt och erbjuder kompetens inom projektledning, organisering, affärsutveckling och kontaktnät från näringsliv, akademi och samhälle.

Har du tankar kring utvecklingsprojekt eller vill du veta mer – kontakta verksamhetsledare Julius Bengtsson.

Ta kontakt