Vi utvecklar Gotland!

Vi fungerar som en neutral mötesplats där näringsliv, akademi och samhälle kan samverka och tillsammans utveckla Gotland.

Projekten kan vara regionala, nationella och internationella och leda till ökad konkurrenskraft för gotländska företag genom exempelvis nya arbetssätt, innovativa produkter eller etablering på nya marknader.

Aktiva projekt

Avslutade projekt: