ALMA JÖNSSON, Hållbarhets- och communityansvarig på Science Park Gotland

Alma Jönsson
Hållbarhets- och communityansvarig

alma.jonsson@scienceparkgotland.se

Tel: 076-870 71 96

Lär känna Alma >

Caisa Gyllgårde, kommunikatör SPG

Caisa Gyllgårde
Kommunikationsansvarig


Caisa.gyllgarde@scienceparkgotland.se

Tel: 070-949 49 55

Lär känna Caisa >

DANIEL FREEMAN, Affärsrådgivare SPG

Daniel Freeman
Affärsrådgivare


Daniel.freeman@scienceparkgotland.se

Tel: 073-544 24 66

Lär känna Daniel >

Elisabeth Kalkhäll, affärsrådgivare SPG

Elisabeth Kalkhäll
Affärsrådgivare

Elisabeth.kalkhall@scienceparkgotland.se

Tel: 070-575 78 12

Lär känna Elisabeth >

Fredrik Österholm, verksamhetsledare SPG

Fredrik Österholm
Verksamhetsledare

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

Tel: 070-744 35 13

Lär känna Fredrik >

Johan Andersson, Affärsrådgivare SPG

Johan Andersson
Affärsrådgivare

johan.andersson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-315 77 25

Lär känna Johan >

Maria Fiskerud
Projektledare elflyg


maria.fiskerud@scienceparkgotland.se

Tel: 070-607 11 61

Läs mer om Maria >

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
verksamhetsansvarig innovation & projektutvecklare Node

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Lär känna Nora >

Patrik Lord Träff, verksamhetscontroller på Science Park Gotland

Patrik Lord Träff
Verksamhetscontroller

 

patrik.lordtraff@scienceparkgotland.se

Tel: 070-572 36 09

Lär känna Patrik >