Kommersiellt elflyg till Gotland – etablerat namn leder förstudien för att få det att hända

Gotland står inför unika utmaningar och möjligheter som ö, där tillgänglighet och hållbar transport är avgörande. Nu inleds en förstudie för att utforska och utveckla framtiden för elflyg på Gotland. Idag blev det klart att förstudien kommer ledas av Maria Fiskerud, en pionjär inom arbetet med fossilfritt flyg.

-Som jag ser det så har Gotland en av de största möjligheterna att driva elflygsutvecklingen framåt. Vi har i Norden redan världens ögon och förväntningar på oss och här på ön är allt riggat för att kunna genomföras. Det är ingen som kan göra en sådan förändring själv utan det behövs stöd från hela ekosystemet – region, flygplats, flygbolag, näringsliv, akademi och resenärer och alla aktörer där emellan. Jag ser fram emot att få driva den här utvecklingen tillsammans med gotlänningarna, säger Maria Fiskerud.

Maria Fiskerud kommer senast från tjänsten som Innovation Eco-system Lead på elflygbolaget Heart Aerospace i Göteborg där hon arbetat både på svensk och nordisk nivå. Innan dess var Maria hållbarhetschef för Bra Flyg där hon bland annat var med och lanserade bioflygbiljetter, elflygsprojekt tillsammans med Vinnova och öppningen av Volvos egen bioflyglinje Göteborg-Lyon.

Maria kom tidigt in i arbetet med att göra flyget mer hållbart och har drivit flera stora samverkansprojekt samt anlitats som expertrådgivare inom fossilfritt flyg. Nu tillträder Maria uppdraget i att leda förstudien för elflyg tjänsten som projektledare för förstudien för elflyg samtidigt som hon fortsätter sitt engagemang i Nordic Network for Electric Aviation.

-Marias roll blir mycket viktig för Gotlands satsning på elflyg. Vi ser förstudien som en start på en flerårig satsning där Gotland tillsammans med andra flygplatser och regioner i Sverige och Norden formar framtiden för elflyg, säger Nora Olofsson, verksamhetsansvarig innovationsarenan på Science Park Gotland.

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi “Vårt Gotland 2040” påtalas vikten av Gotlands förbindelser med omvärlden. Sedan en tid tillbaka har Gotland dessutom identifierats som en lämplig plats för de första elflygslinjerna i Sverige, och det har lett till ett övergripande mål att visa att efterfrågan finns och att Gotland är rätt plats att satsa på. Denna förstudie syftar till att utforska och utveckla goda förutsättningar för elflyg på Gotland, vilket är ett viktigt steg mot att nå regionens klimatmål och stärka dess position som en innovativ och hållbar destination. Resultatet blir ett viktigt verktyg för att forma framtiden för elflyg, inte bara i Sverige.

Som projektledare ansvarar Maria för att leda förstudien från planering till genomförande och hon blir en nyckelspelare i omställningen till hållbart flyg. Maria kommer att vara anställd av Science Park Gotland men arbeta nära offentlig sektor, näringslivsaktörer och forskningsinstitutioner. Det kommer att krävas samverkan både på lokal och nationell nivå för att navigera framåt och lösa utmaningarna och med Marias kompetens och erfarenhet har vi alla möjligheter att lyckas med målet – att ha en elflygslinje på Gotland 2028.

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig innovation – Science Park Gotland
nora.olofsson@scienceparkgotland.se, 073–745 33 43

Maria Fiskerud
Projektledare, förstudie elflyg – Science Park Gotland
070-607 11 61