Entreprenörskap och innovation för gotländsk tillväxt

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Framförallt genom våra två program SPG Startup och SPG Summit där vi förser dem med kunskap, kapital, kontor och kontakter, men också genom att driva utvalda projekt.

Vi investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom vårt helägda dotterbolag RegionInvest Gotland.

Science Park Gotland är en ideell förening och vi har ett nära samarbete med våra medlemmar Region Gotland, Uppsala universitet och Almi Företagspartner Gotland.

Har du en affärsidé som du vill utveckla eller vill du veta mer om vad vi erbjuder – välkommen att ta kontakt med oss!

Ta kontakt med oss

En del av SISP  – ett nationellt samarbete

Vi är en del av ett nationellt samarbete med andra liknande verksamheter genom vårt medlemskap i Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Till SISP

Styrelse

Styrelseordförande

Olle Jansson
Uppsala universitet campus gotland

Styrelseledamot

Stefan Persson

Stefan Persson
Region Gotland

Styrelseledamot

Henrik Munkhammar

Henrik Munkhammar
Almi Gotland

Styrelseledamot

Gustav Melén
uppsala universitet Innovation

Styrelseledamot

Lina Holmgren
Region Gotland

Styrelseledamot

Björn Milton
Roombler