Entreprenörskap och innovation för gotländsk tillväxt

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Framförallt genom våra två program SPG Startup och SPG Summit där vi förser dem med kunskap, kapital, kontor och kontakter, men också genom att driva utvalda projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Vi investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom vårt helägda dotterbolag Science Park Gotland Invest.

Inom vår innovationsarena skapar vi utveckling och fungerar som en mötesplats mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet.

Science Park Gotland är en ideell förening och vi har ett nära samarbete med våra medlemmar Region Gotland, Uppsala universitet och Almi Företagspartner Gotland.

Kontakta oss

En del av SISP  – ett nationellt samarbete

Vi är en del av ett nationellt samarbete med andra liknande verksamheter genom vårt medlemskap i Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Till SISP

Styrelse

Styrelseordförande

Olle Jansson
Uppsala Universitet

Styrelseledamot

Lina Holmgren
Region Gotland

Styrelseledamot

Stefan Persson

Stefan Persson
Region Gotland

Styrelseledamot

Anna-Carin Nordvall
Uppsala Universitet

Styrelseledamot

Katja LIndvall
Moving Floor

Styrelseledamot

Henrik Munkhammar

Henrik Munkhammar
Almi Gotland