Nu är det excellent att vara startup på Gotland

Science Park Gotland

Science Park Gotland har för första gången någonsin utsetts till en nationellt excellent inkubator och belönas med miljonbelopp från Vinnova. Totalt får verksamheten 2,4 miljoner kronor fram till 2022 och dessutom en viktig kvalitetsstämpel.

Beslutet från Vinnova innebär ett ekonomiskt tillskott till Science Park Gotland på 1 miljon kronor per år för åren 2021-2022 och 400 tkr för 2020. Under 2023-2024 bibehålls bedömningen Excellent inkubator och ett nytt finansieringsbeslut ges.

Genom bedömningen av inkubatorprogrammet på Science Park Gotland har Vinnova bedömt att verksamheten har ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i teamet och en relevant portfölj av innovativa, excellenta bolag.

Vi har lyckats med det som många trodde var omöjligt! Sveriges minsta region har nu en excellent inkubator. Det här ger ökade möjligheter för Gotlands startups att komma igång och få ett kvalitativt stöd under sin uppstart.

Vi har under ett antal år jobbat hårt för att skapa de bästa förutsättningarna för vår verksamhet att göra verklig nytta för bolagen. Att vi nu nått hela vägen känns fantastiskt. 

säger Julius Bengtsson verksamhetsledare Science Park Gotland.

Julius Bengtsson Science Park Gotland
Julius Bengtsson, verksamhetsledare på Science Park Gotland

Det excellenta inkubatorprogrammet genom Vinnova

Vinnova är statens innovationsmyndighet och de öppnade i november 2019 utlysningen Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer. Vinnova satsar genom detta pengar på inkubatorer som ger affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential.

Läs mer på https://www.vinnova.se/nyheter/2020/06/fler-foretagsinkubatorer-far-stod-fran-vinnova/

Om Science Park Gotland

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Vi investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom vårt helägda dotterbolag RegionInvest Gotland.

www.scienceparkgotland.se