Samverksansprojekt

Förnybar energiproduktion och ekonomisk självförsörjning i fokus

Inom projektet  ”Samarbete för ökad kunskap om samexistens mellan jordbruk och solbruk i Sverige” ligger fokus på  att främja samarbete och erfarenhetsutbyte kring produktion av solel på jordbruksmark.

Genom att öka kunskapen och intresset om hur solcellsanläggningar kan integreras på jordbruksmark vill projektet förbättra möjligheterna att kombinera dessa två verksamheter. Ett ytterligare mål är att utveckla och sprida tekniska lösningar och metoder som underlättar implementeringen av agrivoltaiska system. Detta förväntas bidra till ökad förnybar energiproduktion och ekonomisk självförsörjning för lantbrukare. 

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

Felicia Enequist
Projektledare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076 531 38 12

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43