Samverksansprojekt

Samarbete och erfarenhetsutbyte i fokus

Inom projektet  “Samarbete för ökad kunskap om samexistens mellan jordbruk och solsambruk i Sverige” ligger fokus på  att främja samarbete och erfarenhetsutbyte kring produktion av solel på jordbruksmark.

För att lyckas med energiomställningen krävs att vi hanterar intressekonflikter som uppstår. En sådan är markanvändningen där jordbruk och solelsproduktion idag ibland står för motstående intressen. Lösningen kan ligga i agrivoltaik – en metod som istället kombinerar dessa två och skapar dubbel nytta för nyttjandet av marken.  

Genom att öka kunskapen och intresset om hur solcellsanläggningar kan integreras på jordbruksmark vill projektet förbättra möjligheterna att kombinera dessa två verksamheter. Det är ett nationellt projekt som fokuserar på specifika förutsättningar på olika platser i Sverige. Det har forskats mycket internationellt och även en del i Sverige, men det här projektet är unikt inriktat på att implementera och anpassa agrivoltaiska system till våra lokala behov.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

Felicia Enequist
Projektledare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076 531 38 12

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Aktuellt inom hållbar energiproduktion