PROJEKTSTÖD & SAMORDNING

Ta del av kostnadsfritt stöd till din hållbara satsning

Hos oss på Node Gotland får du stöttning i genomförandet av storskaliga initiativ som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland.

Har du ett företag som letar plats för etablering eller test av ny teknik inom transport, industri eller jordbruk? Kommer din satsning leda till kraftigt minskade CO2-utsläpp? Har du höga ambitioner och möjlighet att skala upp affären? Då är du rätt ute! Ta kontakt med våra projektutvecklare så får vi det att hända. 

Aktuellt hos Node Gotland

Kontakta oss

Julius Bengtsson

Julius Bengtsson
Projektledare Node Gotland

julius.bengtsson@scienceparkgotland.se 073-231 79 31

Lovisa Moberg

Lovisa Stern
Projektutvecklare Node Gotland

lovisa.stern@scienceparkgotland.se 073-394 08 56

Jon Rytterbro

Jon Rytterbro
Projektutvecklare Node Gotland

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se 076-125 74 71

Node advisory board

Anders Flanking Ordförande 
Landshövding
Länsstyrelsen Gotlands län

Olle Jansson
Rektorsråd
Uppsala universitet Campus Gotland

Stefan Persson 
Regional utvecklingsdirektör
Region Gotland

 

 

Eva Nypelius
Regionsstyrelsens ordförande
Region Gotland

Meit Fohlin
Regionråd
Region Gotland

Peter Lindvall
Regiondirektör
Region Gotland

Anders Hagfeldt
Rektor 
Uppsala universitet

Henrik Stangel Näringslivsrepresentant
VD 
Länsförsäkringar Gotland

Genom Node Gotland arbetar vi med lösningar för energi- och klimatomställningen på Gotland.