PROJEKTSTÖD & SAMORDNING

Vi ger stöd till din hållbara satsning

Node Gotland arbetar med projektutveckling inom energi- och klimatomställningen. Sverige ska vara klimatneutralt 2045​. På Gotland ska vi gå före och nå målet senast 2040​.

I den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040  slås det fast att vi ska vara en förebild och nå målet om omställning redan 2040, dvs. fem år före det nationella målet 2045. Därför har vi startat upp satsningen Node Gotland – ett sätt för oss att ta ansvar för, och driva på satsningar som kan bidra till att omställningen genomförs enligt plan.

Node Gotland är ett projekt som drivs av oss på Science Park Gotland tillsammans med Uppsala universitet.

Om projektet

Projektet Node Gotland ska bidra till att påskynda klimatomställningstakten genom insatser som bidrar till att minska utsläpp samtidigt som konkurrenskraft bibehålls.Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag (SMF). Projektet kommer att arbeta med att ge målgruppen ökade kunskaper och färdigheter, samverkansmöjligheter samt möjligheten till coaching kring specifika klimatomställningsåtgärder. Genom samverkan med Uppsala universitet ges ökad kunskap kring relevant forskning, innovation och ny teknik samt synergier med akademien för att utveckla klimatomställningsåtgärder. Målet med projektet är att SMF med bibehållen konkurrenskraft initierar och genomför åtgärder i nära samverkan med forskare från Uppsala universitet. Åtgärderna bidrar till en högre takt i klimatomställningen, samtidigt som forskare bidrar till att lärdomar och resultat tillgängliggörs.

Projektet pågår mellan 2022-09-19 till 2026-01-18 och genomförs med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektägare: Science Park Gotland
Projektpartner: Uppsala universitet

Ta kontakt med våra projektutvecklare så kan vi tillsammans få det att hända!

Felicia Enequist
Projektutvecklare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 12

Karin Schlingmann
Projektutvecklare

karin.schlingmann@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 53

Aktuellt hos Node Gotland

ARENAN GOTLAND

Gotland är platsen för klimatomställning

Här jobbar vi tillsammans! Gotland är en tillväxtregion där det finns goda förutsättningar för dig som vill testa och förverkliga projekt.

Ö-läget ger en tydlig avgränsning och vi verkar tillsammans med samma målsättning och ambition genom nära och starka nätverk lokalt och nationellt. Fråga oss gärna om du vill veta mer. 

SAMVERKAN, KUNSKAP OCH KOMPETENS

Värdefullt samarbete med Uppsala Universitet

Node Gotland samarbetar med Uppsala universitet för att verkligen ta tillvara på de möjligheter som finns i arbetet med Gotlands klimat- och energiomställning. Att koppla samman näringsliv och akademi ger stort värde, och att få tillgång till Uppsala universitets kunskap och kompetens skapar nya vägar framåt – inte minst genom den forskning som är kopplad till energiomställningen. I Node-teamet ingår förutom Science Park Gotlands projektutvecklare även två akademilotsar från Uppsala Universitet. Välkommen att kontakta någon av oss för mer information – du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

 

Kontakta Node Gotland

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektledare

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

 

Karin Schlingmann
Projektutvecklare

karin.schlingmann@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 53

Felicia Enequist
Projektutvecklare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 12

Gustav Melén
Akademilots Node Gotland

gustav.melen@uu.se

070-386 99 47

Harris Stamatopoulos
Akademilots Node Gotland

harris.stamatopoulos@uu.se

070-167 97 84

Node advisory board

Anders Flanking Ordförande 
Landshövding
Länsstyrelsen Gotlands län

Olle Jansson
Rektorsråd
Uppsala universitet Campus Gotland

Stefan Persson 
Regional utvecklingsdirektör
Region Gotland

 

 

Meit Fohlin
Regionsstyrelsens ordförande
Region Gotland

Eva Nypelius
Regionråd
Region Gotland

Stefan Hallmark
Regiondirektör
Region Gotland

Anders Hagfeldt
Rektor 
Uppsala universitet

Henrik Stangel Näringslivsrepresentant
VD 
Länsförsäkringar Gotland

Genom Node Gotland arbetar vi med lösningar för energi- och klimatomställningen på Gotland. 

Projektägare

MED FINANSIERING FRÅN