Förstudie

Hur gör vi Gotland till en attraktiv spelutvecklingshub?

Förstudien för spelkluster på Gotland syftar till att på̊ lång sikt stärka spelindustrins innovation och tillväxt genom ökad samverkan och tillgång till resurser.

Målet är att göra Gotland till ett ledande centrum för spelutveckling genom att adressera utmaningar som finansiering, infrastruktur, innovationsmiljöer och talangattraktion. Målgruppen omfattar små och medelstora företag, spelutvecklare, utbildningssektorn, offentliga aktörer och investerare. Aktiviteter inkluderar marknadsundersökningar, kartläggningar och analyser, nätverksbyggande och pilotprojekt. Förväntade resultat är ökad förståelse för inverkan av kapitaltillgång, starkare industriella nätverk, innovationsmiljöer och positionering av Gotland som attraktiv spelutvecklingshub samt en konkret färdplan för att etablera ett spelkluster på Gotland som bidrar till regionens ekonomiska tillväxt och innovation.

Alma Jönsson på Science Park Gotland leder förstudien.

Unika förutsättningar på Gotland

Förstudien för spelkluster på gotland drivs utav Science Park Gotlands Innovationsarena med projektledare Alma Jönsson i spetsen. Hennes tidigare erfarenhet utav innovationssystemet i Sverige, sina år på Science Park Gotland och nätverk ger en bra grund för arbetet att sätta Gotland på kartan inom spelindustrin. Tillsammans med initiativtagarna Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland kommer vi efter avslutad förstudie kunna sätta en konkret färdplan med engagerade och väl insatta samverkansaktörer.

”Det känns oerhört spännande att få leda den här förstudien där vi kommer undersöka hur, vad och utav vem som det krävs för att etablera ett spelkluster på Gotland. Spelindustrin har en enorm potential och Gotland har unika förutsättningar som ger oss en möjlighet att ta en ledande nationell position och skapa en helt ny arbetsmarknad och intäktsbas och för Gotland.”

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

ALMA JÖNSSON, Hållbarhets- och communityansvarig på Science Park Gotland

Alma Jönsson
Projektledare

alma.jonsson@scienceparkgotland.se

Tel: 076-870 71 96

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Aktuellt inom spelutveckling