Genomförbarhetsstudie

Etablering av energiteknik i fokus

Projektet ”Energiproducerande tak i kulturhistoriska byggnader” är en genomförbarhetsstudie som ska besvara frågan vilka möjligheter och begränsningar som finns för exteriör integrering av energiteknik i takmiljöer i Visby innerstad.

Studien tar avstamp i såväl byggnadsvårdsperspektivet som invånarperspektivet. Utgångspunkten för dialog i projektet är en inventering av innerstadens takmiljöer. Projektet ska bidra med en detaljerad sammanställning, dels av olika faktorer som påvisar vilka möjligheter och begränsningar som finns kopplade till etablering av energiteknik i Visby innerstads kulturhistoriska byggnadsmiljöer och dels av potentiella tillvägagångssätt för etablering av energiteknik i dessa miljöer.  

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!

David Doms
Projektledare

david.doms@scienceparkgotland.se

Tel: 073-837 40 97

 

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Aktuellt inom hållbar energiproduktion