Sök kapital för uppstart och tillväxt

Science Park Gotland Invest vill bidra till att fler gotländska bolag skapas och utvecklas framgångsrikt. Vi investerar därför i bolag med stor potential, i både uppstarts- och tillväxtfas.

Nyheter

SPG Invests fonder

Startupfonden

Startupfonden investerar i gotländska startups kopplade till Science Park Gotlands inkubatorprogram i summor om 300 tkr – 1 mkr. Fonden är finansierad av medel från Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland.
 

Tillväxtfonden

Tillväxtfonden investerar i gotländska bolag i tillväxtfas.

Exempel på portföljbolag

E-Go Gotland

Tidigare portföljbolag

Ta kontakt – vi kan göra skillnad!

Investeringsansvarig (tf) Tina Brandeborg
tina.brandeborg@scienceparkgotland.se
070–812 60 85