Sök kapital för uppstart och tillväxt

Science Park Gotland Invest vill bidra till att fler gotländska bolag skapas och utvecklas framgångsrikt. Genom två olika fonder stöttar vi bolag i både uppstarts- och tillväxtfas inom olika branscher. Detta är en viktig komponent som kompletterar annan finansiering för startups, och hjälper våra lokala bolag att växa och utvecklas både nationellt och internationellt.

Nyheter

SPG Invests fonder

Startupfonden

Startupfonden investerar i gotländska startups kopplade till Science Park Gotlands inkubatorprogram i summor om 300 tkr – 1 mkr. Fonden är finansierad av medel från Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland.
 

Tillväxtfonden

Tillväxtfonden investerar i gotländska bolag i tillväxtfas inom olika branscher. De investeringar som görs inom denna fond hjälper våra lokala bolag att växa och utvecklas både nationellt och internationellt.

Exempel på portföljbolag

Hemisphere_logo
Skoolie logo

Tidigare portföljbolag

Ta kontakt – vi kan göra skillnad!

Patrik Lord Träff, verksamhetscontroller på Science Park Gotland

Patrik Lord Träff
Investeringsledare

patrik.lordtraff@scienceparkgotland.se

Tel: 070-572 36 09