En del av utmaningarna som startups ställs inför är branschspecifika. Att ha djupare och specifik kunskap kan göra stor skillnad när du snabbt och smart ska bygga upp ditt företag. 

 Medarbetarna på SPG har stöttat olika typer av startups och har erfarenhet av de flesta branscher. Vi hjälper dig på det sätt du behöver! Se våra alumni och företagen i våra program.  

Branschspecifikt stöd

Vi stöttar startups i alla branscher. Många har framgångsrikt utvecklats inom följande områden:

Nätverk som gör skillnad

Du är inte ensam! Och det är inte vi heller. Genom nära samarbeten har vi knutit oss till viktiga nätverk både lokalt och nationellt. 

Nätverk som ofta är till stor hjälp för dig som entreprenör när du bygger företag och ska söka hjälp och stöd, bidrag, investeringar etc. En del av nätverken är formella och strukturerade, andra mer informella. Några exempel på våra nära samarbeten: 

Företagsrådet Gotland
Hållbara Gotland
SPG Alumninätverk

Externt stöd från kompetenta konsulter 

När ni i behöver extra stöd finns även ett stort nätverk av konsulter inom allt från produktutveckling, juridik, marknadsföring och IP. När du är en del av programmen kan vi ofta stötta i upphandling av specifikt stöd. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kompetensutveckling