Var med i gänget!

Som deltagare i våra program får du tillgång till plats att nyttja i våra kontorslokaler, du får delta på digitala och fysiska träffar med andra entreprenörer i programmen och bli en del av en värdefull gemenskap.

Om inkubatorprogrammen

Kalendarium

Återkommande event  i programmen

När behov finns organiserar vi gemensamma workshops med andra företag i programmen som tar er framåt. T.ex. inom sälj, marknadsföring, hållbarhet etc. 

Vi arrangerar regelbundna träffar för alla SPG Summit-deltagare där inbjudna gäster bjuder på branschspecifika kunskaper. Där får ni alltid möjlighet att dels bolla era utmaningar och dels inspireras och lära från andra.

Hos oss arrangeras återkommande nätverksmöten, både interna och externa.  Exempelvis inom vårt eget Alumni-nätverk och med andra som Hållbara Gotland, Matbyrån etc. 

Ta del av en kreativ kontorsmiljö

När du deltar i SPG Summit finns möjlighet till kontorsplats i vår kreativa miljö tillsammans med andra bolag i programmet.

Att vara en del av miljön på Science Park Gotland ger bra förutsättningar för både kunskapsdelning och nätverkande. Du får också praktisk tillgång till skrivare, lån av kamera och annat kontorsmaterial.

Våra lokaler ligger i Uppsala universitet Campus Gotlands lokaler och möjligheten att knyta kontakter med både studenter och forskare är stor. 

Följ oss @scienceparkgotland på instagram

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 10158526523230944