PROJEKTSTÖD & SAMORDNING

Vi ger stöd till din hållbara satsning

Node Gotland ger dig stöttning i genomförandet av storskaliga initiativ som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland.

Har du ett företag som letar plats för etablering eller test av ny teknik inom transport, industri eller jordbruk? Kommer din satsning leda till kraftigt minskade CO2-utsläpp? Har du höga ambitioner och möjlighet att skala upp affären? Då är du rätt ute! Ta kontakt med våra projektutvecklare så får vi det att hända. 

ARENAN GOTLAND

Gotland är platsen för klimatomställning

Här jobbar vi tillsammans! Gotland är en tillväxtregion där det finns goda förutsättningar för dig som vill testa och förverkliga projekt.

Ö-läget ger en tydlig avgränsning och vi verkar tillsammans med samma målsättning och ambition genom nära och starka nätverk lokalt och nationellt. Fråga oss gärna om du vill veta mer. 

SAMVERKAN, KUNSKAP OCH KOMPETENS

Värdefullt samarbete med Uppsala Universitet

Node Gotland samarbetar med Uppsala universitet för att verkligen ta tillvara på de möjligheter som finns i arbetet med Gotlands klimat- och energiomställning. Att koppla samman näringsliv och akademi ger stort värde, och att få tillgång till Uppsala universitets kunskap och kompetens skapar nya vägar framåt – inte minst genom den forskning som är kopplad till energiomställningen. I Node-teamet ingår förutom Science Park Gotlands projektutvecklare även två akademilotsar från Uppsala Universitet. Välkommen att kontakta någon av oss för mer information – du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

 

Kontakta Node Gotland

Fredrik Österholm_porträtt

Fredrik Österholm
Projektledare Node Gotland

fredrik.osterholm@scienceparkgotland.se

070-744 35 13

Nora Olofsson Node

Nora Olofsson
Projektutvecklare Node Gotland

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43

Gustav Melén
Akademilots Node Gotland

gustav.melen@uu.se

070-386 99 47

Harris Stamatopoulos
Akademilots Node Gotland

harris.stamatopoulos@uu.se

070-167 97 84

Node Advisory board 2023/2024: Olle Jansson, Fredrik Österholm (SPG), Patrick Dahl, Anders Flanking, Meit Fohlin, Eva Nypelius, Stefan Hallmark, Henrik Stangel.

Node advisory board

Anders Flanking Ordförande 
Landshövding
Länsstyrelsen Gotlands län

Olle Jansson
Rektorsråd
Uppsala universitet Campus Gotland

Stefan Persson 
Regional utvecklingsdirektör
Region Gotland

 

 

Meit Fohlin
Regionsstyrelsens ordförande
Region Gotland

Eva Nypelius
Regionråd
Region Gotland

Stefan Hallmark
Regiondirektör
Region Gotland

Anders Hagfeldt
Rektor 
Uppsala universitet

Henrik Stangel Näringslivsrepresentant
VD 
Länsförsäkringar Gotland

Genom Node Gotland arbetar vi med lösningar för energi- och klimatomställningen på Gotland. 

Projektägare

MED FINANSIERING FRÅN