Förstudie elflyg på Gotland

Tillgänglighet och klimat i fokus

Gotland står inför unika utmaningar och möjligheter som ö, där tillgänglighet och hållbar transport är avgörande. 

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi “Vårt Gotland 2040” påtalas vikten av öns förbindelser med omvärlden. Sedan en tid tillbaka har Gotland dessutom identifierats som en lämplig plats för de första elflygslinjerna i Sverige. Denna förstudie syftar till att utforska och utveckla goda förutsättningar för elflyg på Gotland, vilket är ett viktigt steg mot att nå regionens klimatmål och stärka dess position som en innovativ och hållbar destination. Resultatet blir ett viktigt verktyg för att forma framtiden för elflyg, inte bara i Sverige.

Vill du vara med på resan? Ta kontakt med oss!

Maria Fiskerud
Projektledare elflyg

maria.fiskerud@scienceparkgotland.se

Tel: 070-607 11 61

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Verksamhetsansvarig Innovationsarenan

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

Tel: 073-745 33 43

Aktuellt inom elflyg

Gotland tar stora kliv i arbetet med att få en kommersiell elflygslinje på plats

Viktiga avtal gör Gotland världsunika och skapar förutsättningar för regionen att gå före, och bygga [...]

Elflygsfrågan tar plats i Almedalen

Almedalsveckan står för dörren och höjdpunkten för oss som jobbar med förstudien för elflyg på [...]