1. SPG Startup

Grunden till er affär är här!

Kom igång med en affärsidé i ett tidigt skede

SPG Startup är ett program där ni får konkret stöd och möjlighet att arbeta med grunderna i er affärsidé och samtidigt lära känna andra framtida entreprenörer i en kreativ miljö.

Målsättning

Målsättningarna med SPG Startup är att företagen inom maximalt 6 månader:

  • har definierat en affärsmodell baserad på kunddialog och behovsverifiering.
  • kan presentera en tydlig pitch utifrån definierad affärsmodell.
  • har definierat mål för de kommande 12-24 månaderna och utifrån dessa fastställt en aktivitetsplan för hur målen ska uppnås.

Hur går det till?

Ta del av individuell affärsrådgivning och förbered er på att jobba intensivt med er affärsmodell. 

Detaljerna

Programlängd: 

Upp till 6 månader

För vilka? 

Engagerade team med tillväxtambitioner

Vad? 

Hjälp att jobba fram en första affärsmodell och prototyp

Hur? 

Affärsrådgivning och stöd

Antagning: 

Löpande via ansökan här

Nästa steg?

Efter exit i SPG Startup finns chans att söka vidare stöd i programmet SPG Summit där ni får hjälp att finansiera, utveckla, lansera och sälja er produkt/tjänst. 

SPG Summit

Är Startup-programmet för mig?

Finns det potential i er affärsidé eller lösning så att den kan växa och utvecklas till något större?

Vid ansökan gör vi en samlad bedömning där vi tittar på olika aspekter innan vi tar beslut om eventuell antagning. Detta så att vi kan säkerställa att vi är rätt plats för er att få hjälp eller om det är någon annanstans ni bättre kan få stöd. 

Det vi tittar efter:

  • Finns det så kallad innovationshöjd i lösningen, erbjudandet eller affärsmodellen? Dvs. är det en ny idé eller ett nytt sätt att göra något på?
  • Finns det potential att kunna skala upp företaget i framtiden?
  • Kan er idé ha en positiv påverkan på målen i Agenda 2030?
  • Är ni ett engagerat team med kompetens och driv?

Innovation behöver inte betyda att du tar fram en helt ny uppfinning eller patenterad lösning. Det kan istället vara att se på en befintlig affärsmodell med nya ögon.

Exempelvis att bryta normen att chips alltid behöver säljas i 200 grams-förpackningar i livsmedelsbutiker. Så ja, visst kan chips kan vara innovativa!

Läs om Ö-chips