Unikt samverkansprojekt banar väg för agrivoltaik i Sverige 

För att lyckas med energiomställningen krävs att vi hanterar intressekonflikter som uppstår. En sådan är markanvändningen där jordbruk och solelsproduktion idag ibland står för motstående intressen. Lösningen kan ligga i agrivoltaik – en metod som istället kombinerar dessa två och skapar dubbel nytta för nyttjandet av marken.  

Projektet Samarbete för ökad kunskap om samexistens mellan jordbruk och solsambruk i Sverige, med syfte att samla och sprida den kunskap som finns till allmänhet, markägare och näringsliv, kan bli ett viktigt steg mot en hållbar framtid.

Projektets partsammansättning med LRF, Agtech 2030, Svensk Solenergi och Mälardalens universitet gör att vi kan ta in perspektiv från så gott som alla intressenter. Vi har alltså ett brett underlag och goda möjligheter att förmedla kunskapen vi inhämtar till de som behöver den och berörs.

Dessutom är det en grupp extremt kompetenta individer vilket ger oss alla möjligheter att lyckas väl i projektet, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Projektet fokuserar på att främja samarbete och erfarenhetsutbyte kring produktion av solel på jordbruksmark. Genom att öka kunskapen och intresset för hur solcellsanläggningar kan integreras på jordbruksmark vill projektet förbättra möjligheterna att kombinera dessa två verksamheter.

De huvudsakliga aktörerna i detta samarbete är Science Park Gotland, Mälardalens universitet, Svensk Solenergi och AgTech 2030, samt flera andra lokala och nationella organisationer.

Jag ser verkligen fram emot att gå in i detta projekt. Det finns en stor kunskapslucka att fylla, där forskning på området finns, men den behöver spridas till lantbrukare, politiker och allmänhet. Med denna projektkonstellation har vi fantastiska möjligheter att lyckas med det för att nå långsiktig klimatomställning i Sverige, säger Felicia Enequist, projektledare på Science Park Gotland.

Sammanfattningsvis bidrar projektet till hållbar utveckling inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter genom att stödja diversifierade inkomstkällor för lantbrukare, minska miljöpåverkan genom förnybar elproduktion och stärka landsbygdens attraktivitet och livskvalitet.

Det är ett nationellt projekt som fokuserar på specifika förutsättningar på olika platser i Sverige. Det har forskats mycket internationellt och även en del i Sverige, men det här projektet är unikt inriktat på att implementera och anpassa agrivoltaiska system till våra lokala behov.

Läs mer om projektet här >

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Felicia Enequist
Projektledare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 12