Felicia Enequist stärker SPG’s innovationsarena

Säg hej till vår nya medarbetare inom Innovationsarenan: Felicia Enequist. Felicia har bakgrund som jurist och erfarenhet inom både projektledning och restaurangbranschen – en spännnande kombination som verkligen kommer väl till pass i hennes kombinerade roll som projektutvecklare och projektledare.

 ”Science Park spelar en spännande roll i att främja innovation och utveckling av näringslivet på Gotland. Jag ser fram emot att jobba nära företagen och regionala aktörer, där vi hanterar både små och stora frågor som alla kopplar till hållbarhet och den klimatutveckling Gotland behöver genomgå för att nå klimatneutralitet 2040,” säger Felicia.

Felicia är född och uppvuxen i Stockholm, och har spenderat sina somrar på Gotland sedan hon var liten. Hon började jobba inom besöksnäringen redan vid 15 års ålder, och ända sedan dess har restaurangbranschen legat henne varmt om hjärtat och hos brinner ännu för mat, dryck och god service. För snart två år sedan flyttade hon hit permanent och bor nu utanför Vamlingbo, längst söderut på ön. Innan hon flyttade till Gotland utbildade hon sig till jurist vid Uppsala universitet. 

”Juridiken är en viktig faktor i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Den kan både hjälpa och stjälpa, och det kommer ofta ny lagstiftning. Jag ser fram emot att använda mina juridiska kunskaper för att förstå utmaningarna och använda de regulatoriska verktygen inom klimatomställningen,” berättar hon.

 ”I mitt arbete tror jag även att mina erfarenheter från restaurangbranschen kommer vara viktiga. Det ger mig en förståelse för besöksnäringen på ön, men även för potentialen i det starka jordbruket.” Gotland står inför stora utmaningar när det gäller klimatomställningen, bland annat vattenförsörjning och energitillgång. Men dessa utmaningar innebär också möjligheter. ”Det finns ett enormt lokalt engagemang och en djup förståelse och kunskap om ön,” säger hon. ”Entreprenörskapet på Gotland är starkt och inspirerande, med en vilja att värna om platsen och identiteten.

Med många års erfarenhet som projektledare har hon arbetat med projektutveckling inom flera områden, inklusive regenerativt jordbruk. ”Min erfarenhet inom regenerativt jordbruk har lärt mig att ta vara på befintlig kunskap, utveckla den och kanalisera den för att accelerera klimatomställningen,” säger hon. Felicia ser Science Park som en unik plats där samverkan mellan näringsliv, akademi och politik är avgörande för att lyckas. Hon ser fram emot att arbeta med projektet Node och att vara projektledare för det nya projektet om agrivoltaics – solelsproduktion på jordbruksmark

Både i privatlivet och i arbetslivet gillar hon problem, något som ibland frustrerar hennes omgivning eftersom det leder till att hon gärna ifrågasätter ett påstående. 

”Problem föder kreativitet, det tvingar fram innovativa lösningar och får oss att tänka på nya sätt. Att vända och vrida på en situation får oss att reflektera, undersöka och utmana det vi själva tar för sanning.”

Ta kontakt med Felicia

Felicia Enequist
Projektutvecklare

felicia.enequist@scienceparkgotland.se

Tel: 076-531 38 12