300 000 kr från Vinnova till gotländska ridsportprodukten som räddar liv

Grani säkerhetsstigbygel

Gotländska företaget Grani som är en del av SPG Summit-programmet har beviljats 300 000 kr genom Vinnovas utlysning Innovativa Startups. Det är nystartade och nyskapande företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad som kan söka bidrag från Innovationsmyndigheten. Efter den här utlysningen var det 141 svenska startups som fick dela på totalt 42 miljoner kronor.  

Sanna-Marie Pettersson hade tänkt på hur ryttarens balans skulle kunna optimeras med rätt stöd för foten och benet i flera år. När teamet började skissa på olika lösningar insåg de snabbt att säkerhetsfrågan var tvungen att få hög prioritet. Ridsporten räknas till en av världens farligaste sporter och den tekniska utvecklingen inom utrustningen har varit låg.

Grani utvecklar sedan 2019 sin stigbygel med en unik säkerhetsfunktion som både förbättrar balansen och säkerheten för ryttaren. Samtidigt som de satsar på en design som ska tilltala en kräsen, till delar konservativ, marknad. 

Karin Falkemo är VD på Grani och berättar om potentialen:

De globala möjligheterna är stora! Vår produkt är inte en gotländsk eller svensk produkt, det är en ridsports-produkt vars användare återfinns oavsett landstillhörighet. Samtidigt som starten i Sverige är smart då vi som land är världsledande inom både dressyr och hoppning och starkt kopplade till värden som kvalité och säkerhet.

Karin Falkemo, VD på Grani
Grani säkerhetsstigbygel

Ridsport – en miljardmarknad
Ridning är en fritidssysselsättning för över en halv miljon svenskar och marknaden för varor och utrustningen uppgår till hela 4,1 miljarder årligen. Globalt finns en stor potential med över 10 miljoner häst i Nordamerika och närmare 6 miljoner hästar i Europa.

Bidraget från Vinnova möjliggör att accelerationen mot en färdig produkt kan gå ännu lite snabbare.

Produkten måste vara säker varje gång som du använder den. Det är en process  där utveckling av alla detaljer tar tid. Mycket tid! Nu har vi möjlighet att slutföra en lång utvecklingsprocess och äntligen ta oss fram till produktion.

/Karin Falkemo

Grani

Granis stigbygel lanseras under våren 2021. Teamet består av Karin Falkemo, Sanna-Marie Pettersson och Anders Falkemo.