Scopes

Scopes digitala lösningar ska göra det enkelt för små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål och mer specifikt uppfylla kraven enligt CSRD och övriga  kommande krav på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Börja arbeta strukturerat och datadrivet med hållbarhetsmålen IDAG! Scopes hanterar all hållbarhetsdata på ett ställe.

Ökade krav på hållbarhetsredovisning kan vara krångligt. Scopes gör hållbarhetsarbetet för mindre företag och företag med lägre kunskap enklare och mer tillgängligt. Scopes samlar in, analyserar (enligt de tolv vedertagna standarder) och presenterar data i ett begripligt format samt anpassat för hållbarhetsrapportering.

Vi drivs av att kunna bo kvar på jorden. Att kunna åka skidor, surfa och se våra barn göra detsamma. Att prata om den globala uppvärmningen hjälper lite. Att få in hållbarhetsmålen som drivkraft för företag är ett första steg bort från floskler och hjälper mycket.

Vi ska hjälpa företag och organisationer att mäta och därmed kunna kontrollera sin klimatdata. Att mäta är att veta. Först när man vet kan man förändra.

Scopes startades 2023 och är en del av SPG Summit. Teamet består av Christian Engene, Thomas Bergbom, Jakob Hejdenberg och Magnus Sparrman.