Skoolie

Skoolie logo

www.skoolie.se

Studie- och yrkesvägledning som aldrig förr


Skoolie AB är ett EdTech-bolag som specialiserar sig på studie- och yrkesvägledning. Vi erbjuder en innovativ och skalbar lösning för att hjälpa elever att göra välgrundade utbildnings- och karriärval. Genom att kombinera teknologisk expertis med en djup förståelse för utbildningssystemet strävar Skoolie efter att göra personlig vägledning tillgänglig för alla, oavsett bakgrund.
 
Bolaget grundades 2022 av Simon Gate, Rasmus Häggkvist och Carl Båge med visionen att minska utbildnings- och yrkesmässiga ojämlikheter och skapa ett starkare svenskt kunskapssamhälle.