Waila

Tags: SPG Summit

Kontakt:

www.waila.se

Waila – med helhetsgrepp för klimatet och naturen

Wailas incitament är att skydda klimatet och naturen via konsultverksamhet, tillämpad forskning och investeringar.

Sebastian och Anne arbetar inom området förnybar energi (vindenergi, solenergi), lantbruket (tillverkning och användning av biokol, kollagring) samt inom naturvården (inventering, artskydd, GIS analyser) och samarbetar med kunder och partner från hela Europa.

VD, Sebastian Meyer:

Science Park Gotland hjälpte oss vidareutveckla vår value-based selling approach för optimeringen av befintliga vindkraftverk. Vi är mycket tacksam att vår företagscoach arbetar lika passionerad för Waila som vi gör.