Lummelunda Technology

Kontakt:

www.lummelunda.tech

Skapar öppna ekosystem och nya möjligheter för Fastighetsägare och deras samarbetspartners

Lummelunda Technology hjälper företag inom fastighetsbranschen att skapa bättre miljöer för sina hyresgäster så de kan minska sin klimatpåverkan. Tillsammans med sina kunder skapar de innovativa lösningar baserade på öppen teknik.