Mallas Ullpellets

Hemsida:

www.ullpellets.se

Gotländsk ullpellets - gödning för din trädgård!

MALLAS ULLPELLETS är en trädgårdsgödning som består enbart av sönderdelad och pelleterad fårull. Det är ull från svenska får som inte har rätt kvalitet för att förädlas, istället pressas den otvättade ullen till pellets, inget är tillsatt, inget är fråndraget. Bara ull, helt enkelt!

I processen hettas ullen upp vilket dödar av ev bakterier och frön. MALLAS ULLPELLETS är alltså en ren naturprodukt. Dessutom av förnybar råvara (ullen växer ju på fåren och måste klippas varje år) och i en process där de enbart använder fossilfri energi. Lokalen värms med träflis från gotländskt virke, oftast till och med från vår egen skog.

Ull innehåller rätt mycket kväve, nästan ingen fosfor och en del kalium (NPK 11-0.1-4.5). Näringen utsöndras sakta – efterhand som ullen bryts ner så – detta är ingen snabbverkande näring utan mer ett långsamverkande tillskott i odlingarna. MALLAS ULLPELLETS har också många andra goda egenskaper; främst som fuktbuffrare eftersom ullen drar åt sig fukt och bevarar den istället för att bara släppa igenom den. Pelletsen expanderar också när de blir fuktiga och hjälper därför till att hålla jorden luftig och lucker, vilket i sin tur underlättar humusbildning och bidrar till att hålla jorden frisk.

Produkten

Påsen med Mallas Ullpellets innehåller 800 g ullpellets, motsvarande ca 1,5 liter. Mallas Ullpellets är kväverika men näringen bryts ner sakta och tillförs jorden in mindre mängd över lång tid. Det är därför inte bara näringen i Mallas Ullpellets som är intressant vid odling, utan även dess fukthållande förmåga samt hur pelletsen bidrar till humusbildning och lucker jord vilket ger en bättre jord på sikt.