Tegbot

www.tegbot.se

Fredrik Gradelius
Fredrik Gradelius - en del av teamet bakom Tegbot

Tegbot – gör det konventionella jordbruket mer hållbart

För att möta framtidens utmaningar måste vi göra jordbruket hållbart samtidigt som vi bibehåller en rimlig avkastning. Tegbot vill finnas med på den resan och bidra till att arbetet kan göras med en så liten påverkan på miljön som möjligt och med en rimlig arbetsinsats för lantbrukaren.

Genom bildanalys på nära håll gör Tegbot det möjligt att identifiera ogräs och ogräsmängder så att lantbrukaren kan anpassa insatserna efter behov. De kan också analysera behovet av mikronäring och gödning genom att kombinera kunskaper från markkartering, aktuell gröda och färgnyanser.
Solcellsdriven robot gör det möjligt

Analysen görs från en solcellsdriven robot som autonomt arbetar sig igenom fältet och samlar in data. Datan lagras och övriga lantbruksredskap kan använda informationen för att anpassa åtgärder som besprutning, gödning och ogräsrensning efter behov. Genom att analysera lantbrukets växtprocess uppnår man ett hållbart jordbruk med bibehållen avkastning.