Därför lyfter Gotland mot skyn i ”Talent City Index”

Gotland Almedalen Science Park Gotland

När Talent City Index presenterades för några veckor sedan var det tydligt att Gotlands ranking seglar upp från en bra placering till en riktig toppnotering. För direkt efter de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, rankar frilansare och entreprenörer Gotland som den mest attraktiva platsen.

– De senaste åren har vi sett att Gotland stadigt förflyttat sig och etablerat sig som plats för tillväxtorienterade entreprenörer. Det är många som vet att Gotland är en kreativ plats med unik närhet till både det offentliga stödet och till marknaden, kommenterar Daniel Freeman, affärsrådgivare på Science Park Gotland.

 

Talent City Index bygger på en enkät med 3700 deltagare mellan 20–45 år från hela Sverige under våren 2024. Enkäten mäter hur människor uppfattar olika platser och drivkrafter kopplat till flytt. Sätter man attraktiviteten i förhållande till befolkning ligger de mindre kommunerna i topp, Överlägset högst är Gotland på 15,9 följt av Boden (10,9) Alingsås (10,2) och Falkenberg (10,0). Stockholm återfinns då först på plats 74.

Så bygger platser sitt värde

Rapporten visar att respondenterna värderar balans mellan arbete och privatliv som den viktigaste faktorn, med stor marginal, följt av lönenivån hos arbetsgivarna. Därefter planar faktorerna ut sig, med möjligheter att välja mellan olika jobb och möjligheter att göra en snabb karriär på plats tre och fyra.

 

Vad betyder det för Gotlands attraktivitet?

Daniel Freeman, affärsrådgivare Science Park Gotland:
– Vill man flytta för en livsstilsförändring är Gotland platsen där man verkligen kan få det. Samhället har stor diversitet och öppenhet med en mix av kreativitet och entreprenörskap. Vi ser stor potential i att fortsätta erbjuda konkurrenskraftigt företagsstöd i klass med storstadsregionerna och på så sätt fortsätta bidra till Gotlands attraktivitet i framtiden.

På Gotland är vi bra på samarbete. Jag tror att vi genom strategiska samarbeten och projekt kommer att fortsätta vara en given plats för framtidens entreprenörer att etablera sig på, säger Daniel Freeman vidare.

TEXT: Lovisa Stern, Science Park Gotland
KÄLLA: Talent City Index, Future Place Leadership

– De senaste åren har vi sett att Gotland stadigt förflyttat sig och etablerat sig som plats för tillväxtorienterade entreprenörer. Det är många som vet att Gotland är en kreativ plats med unik närhet till både det offentliga stödet och till marknaden.

Daniel Freeman, affärsrådgivare på Science Park Gotland.

 

DANIEL FREEMAN, Affärsrådgivare SPG

Daniel Freeman
Affärsrådgivare

daniel.freeman@scienceparkgotland.se