Framtida trender inom mat & livsmedel | Öppet seminarium

Mat och livsmedel

Trendrapport från mat & livsmedelsindustrin i USA

Science Park Gotland har besökt San Francisco för att ta del av de mattrender och produktions- och distributionssätt som växer fram i USA. Vilka trender ser vi? Vad har vi för lärdomar att dra som vi kan applicera direkt här på Gotland?

Anmäl dig!


Datum:
 25 april 


Place: Science Park Gotland, Kaserngatan 1, Visby


Registrera dig: Länk till anmälan följer inom kort

Julius Bengtsson Science Park gotland

Julius Bengtsson
Verksamhetsledare

Welcome to Science Park Gotland, Kaserngatan 1 Visby