Framtida trender inom mat & livsmedel | Öppet seminarium

Mat & livsmedel

Trendrapport från mat- och livsmedelsindustrin i USA

Science Park Gotland har besökt San Francisco och tagit del av spännande mat- och livsmedelstrender. Vi har samlat kunskap både från studiebesök hos aktörer som Business Sweden i Downtown San Francisco och Nordic Innovation House i Silicon Valley och genom fältstudier och analyser.  Under detta frukostmöte behandlar vi både insikter kring mat och livsmedelsindustrin i USA i stort och för nordiska bolag i synnerhet, visar exempel på hur många aktörer jobbar med storytelling samt hur digitaliseringen mer än någonsin sätter konsumentens upplevelse i fokus. Dessutom svarar vi på frågor som ”precis hur spännande är det att handla på nya Amazon Go?” och hur god är egentligen en ”Impossible Burger”? 08.15 Välkommen! Kaffe och smörgås 08.30 Seminarie och diskussion – Att lansera i det  ”not so United States of America” – Reflektioner kring nya shoppingupplevelser – Tech-trender – Produktinnovationer (t.ex. växtbaserat, innovativ paketering, storytelling etc.) – Nyckelfaktorer för nordiska bolag som vill exportera 09.30 Tack för idag!

Anmäl dig!

Datum: 25 april Kl 08.15 
Place: Science Park Gotland, Kaserngatan 1, Visby
Registrera dig! Boka här (Facebook)
Daniel Freeman – Affärsutvecklare Science Park Gotland

Daniel Freeman
Affärsutvecklare

Welcome to Science Park Gotland, Kaserngatan 1 Visby