Frukostseminarium 4/12 | Nu ställer vi om Gotland!

Energi Gotland

FULLBOKAT!

Energiomställningen på Gotland och innovationerna som ska ta oss dit

Energiomställningen till ett hållbart energisystem på Gotland närmar sig. Gotland är utpekat av regeringen som ett pilotområde som ska gå före i omställningen och detta ska ske genom energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

För att lyckas behöver vi gå samman och fokusera på lösningarna och innovationerna som kommer få det att hända. Under den här förmiddagen fokuserar vi därför på att inspirera och bjuda på kunskap från aktörer som jobbar med innovativa lösningar inom energi och hållbarhet. Dessutom diskutera frågan ”Hur kan Gotland bli en landningsplats för företag verksamma inom energi och hållbarhet som kan bidra till arbetet för energipiloten?”.

Seminariet riktar sig till alla som intresserar sig för energiomställningen och vill få kunskap och inspiration från bolag som arbetar med detta idag. Evenemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. 

Moderator 
Julia Bendelin

Grafisk Facilitering 
Anna Hedman / AHA Byrån (www.ahabyran.se)

Medverkande (uppdateras)
Helena Andersson / Klimatsamordnare, Region Gotland
Johann Malmström / Näringslivsstrateg, Region Gotland
Stefan Tongur / Business Development Manager, ElectReon / SmartRoad Gotland (www.electreon.com)
Olle Tholander / Head of Sales & Marketing, Climeon (www.climeon.com)
Anne Meyer / Vice VD, Waila AB (www.waila.se)

Välkommen!


Datum:
 4 december mellan kl.08.00-10.00


Plats: Science Park Gotland, Kaserngatan 1, Visby


Anmälan: Eventet är fullbokat

Madeleine Petersson Game Camps

Madeleine Petersson
Projektledare

Energiseminariet arrangeras i samarbete med

Välkommen till Science Park Gotland, Kaserngatan 1 Visby