Gotländska Moving Floor har under hösten slutfört en nyemission på 40 miljoner kronor

Moving Floor
Grattis Moving Floor som under hösten 2022 genomfört en nyemission med både Bjäre Invest och FAM. Tillsammans investerar de 40 miljoner kronor i det gotländska bolaget i syfte att industrialisera och skala produkterna på den internationella marknaden. Science Park Gotland Invest investerade i bolaget första gången redan 2010, och är stolta delägare sedan dess. 
Moving Floor utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Systemet syftar till att ge renare och friskare djurbesättningar, med målet att minska klimatavtryck och behov av preventiv antibiotikaanvändning. Bjäre Invest och FAM investerar nu 40 miljoner kronor i Moving Floor i syfte att industrialisera och skala produkterna på den internationella marknaden.
 
”Vi är mycket glada att FAM och Bjäre Invest vill stötta oss i våra ansträngningar att kunna erbjuda lantbruken en möjlighet till en mer cirkulär verksamhet med minskad miljöpåverkan och friskare djurbesättningar. ”

– Peg Söderberg VD, Moving Floor.

 
Moving Floor har för närvarande ett trettiotal patent och mer än hundra kunder spridda i världen. Bolaget rekryterar nu för att kunna utöka sin verksamhet både på Gotland och i Stockholm i linje med den antagna strategin, som bl.a. innebär att verksamhet allokeras till stora kundmarknader som Kina och Brasilien. Vidare kommer en fortsatt forskning på gasutsläpp och antibiotikaanvändning att genomföras som ett led i en framtida certifiering i linje med EUs direktiv rörande ammoniakutsläpp och antibiotikaanvändning.
 

Kontaktperson:
Peg Söderberg VD, 
Moving Floor Gotland AB,
peg@movingfloor.se

 
Moving Floor Gotland AB är ett innovativt cleantech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Syftet med teknologin är att bidra till att minska gårdarnas negativa miljöpåverkan och antibiotikaanvändning. Moving Floor leder den internationella utvecklingen av produkter för automatisk renhållning i kraft av sin patenterade teknologi. Moving Floor ägs av familjen Lindvall, FAM, Bjäre Invest och Science Park Gotland Invest.