Digitalisering och innovation för Gotland

Innovationsmiljö Gotland är en satsning på digitalisering och innovation på Gotland genom samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Projektet är särskilt inriktat på digitalisering och innovation inom mat- och livsmedel och besöksnäring (smart specialisering).

Projektet drivs av Science Park Gotland och har beviljats stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Tillväxtverket och Region Gotland.

 

Finansiärer