Snabbare idéutveckling inom den gotländska hälso- och sjukvården.

Projektet är avslutat.

Innovationslotsar kommer att bana väg för snabbare idéutveckling inom den gotländska hälso- och sjukvården. Ett projekt där Uppsala universitet Innovation, Region Gotland och Science Park Gotland samverkar ger kraft att stärka både forskning och kommersialisering av nya idéer inom området.

Det är Tillväxtverket som har beviljat Uppsala universitet tillsammans med Region Gotland och Science Park Gotland stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet Innovationssystem Gotland. Syftet är att stärka det gotländska innovationssystemet genom att ”arbeta med innovationer i den gotländska hälso- och sjukvården och skapa och tillämpa modeller och arbetssätt för att främja idéutvecklingen.”

Flera vägar till idéutveckling

Exempelvis kan medarbetare som har idéer om hur arbetsuppgifter kan lösas på nya och bättre sätt få stöd av dedikerade innovationslotsar för att ta sin idé vidare. De idéer som har kommersialiseringspotential kommer kunna söka affärsutvecklingsstöd via Science Park Gotland. Finns det istället potential för forskningsprojekt kommer det vara möjligt att koppla samman innovatörerna med Uppsala universitet för mindre forsknings-förstudier.

Kontakt:

Gustav Melén UU Innovation – gustav.melen@uuinnovation.uu.se
Catrine Wikström Regionsstyrelseförvaltningen – Catrine.wikstrom@gotland.se

Projektet löper under perioden: 2020-10-01 – 2023-04-30

Projektpartners

Målsättning

  • Gotlands hälso- och sjukvårdsverksamheter stärker sin innovationsförmåga
  • Fler forskare ser möjligheten att bedriva praktiknära forskning på Gotland.
  • En struktur och ett arbetssätt etableras som låter innovativa idéer utvecklas på sikt. Främst genom starka relationer och etablerade arbetssätt mellan hälso- och sjukvården på Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland.