Node Gotland stöttar i genomförandet av storskaliga initiativ som kan accelerera energi- och klimatomställningen på Gotland

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Energimyndigheten har pekat ut Gotland som plats att vara först med energi- och klimatomställningen i Sverige vilket innebär att vi ska nå målet senast år 2040.

Science Park Gotland har tillsammans med Uppsala universitet sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotland för genomförandet av Node Gotland. Projektet fokuserar på att påskynda omställningen genom att ge stöd i utveckling av strategiska initiativ på Gotland.

Dessa kan finnas inom flera sektorer, med tyngdpunkt på transport, industri och jordbruk som står för en betydande del av utsläppen idag. Även initiativ för att säkra en hållbar energiförsörjning kommer att omfattas då det är en förutsättning för omställningen av andra sektorer.

Projektet är Science Park Gotlands sätt att ta ansvar för, och driva på initiativ som kan bidra till att omställningen genomförs enligt plan.

Projektet löper under tiden:
2022-09-19 – 2026-01-18

Projektpartners

Målsättning

  • Bidra till att accelerera klimatomställningen på ön.

  • Ge stöd till små och medelstora företag i arbetet med att initiera och genomföra klimatomställningsinitiativ.

  • Bidra till ökat kunskapsutbyte och samverkan mellan små och medelstora företag och forskare vid Uppsala universitet.