Nytt nätverk med fokus på kvinnors entreprenörskap och investeringar

Caisa Gyllgårde och ALMA JÖNSSON, SPG
WiB Network och Science Park Gotland går nu ihop och startar ett kvinnligt nätverk på Gotland – med fokus på entreprenörskap, investeringar, kapital, inkludering och företagskraft. Detta gör vi genom inspirerande träffar, föreläsare, workshops och gemenskap – med målet att få fler kvinnligt ägda företag att växa. 

Det finns ett enormt gap i Sverige där endast 1% av riskkapitalet investeras till kvinnligt ägda bolag. Women in Business grundare Carolina Lahdo är verksam inom finansbranschen och konstaterar att det är få kvinnor som söker kapital, men också att många nekas trots fantastiska affärsidéer. Det är bakgrunden till hennes nätverk WiB, som skapats för att samla kvinnliga entreprenörer i ett sammanhang där vi kan prata om entreprenörskap, investeringar, jämställdhet och tillväxt samt andra faktorer som driver oss framåt. 

För ett jämställt företagsklimat behövs fler kvinnliga entreprenörer, och fler tillväxtbolag som drivs av kvinnor. Men vi behöver också fler kvinnliga investerare. Asynjor Invest AB släppte i somras rapporten ”Vi vet hur man gör” som fokuserar på att öka antalet kvinnliga investerare och öka nivån på kapitalet som investeras i onoterade bolag i hela Sverige. De riktar sig i huvudsak till politiken och näringslivet och hur de kan bidra med bättre förutsättningar. Det vi framför allt tar med oss från rapporten är tre centrala punkter:

 
  • Antalet kvinnliga riskkapitalister samvarierar med mängden företagare och entreprenörer – ju fler kvinnliga företagare och entreprenörer desto fler kvinnliga riskkapitalister.
  • Kvinnor som ingår i finansiella nätverk är mer benägna att verka som entreprenörer och investerare. Särskilt har investerarnätverk som bygger på kunskap och lärande betydelse för kvinnors entreprenörskap och investerarvilja.
  • Unga människor bör tidigt få möta kvinnliga entreprenörer, företagare och investerare, kvinnor som brutit mot de traditionella könsmönstren och påverkar samhällsutvecklingen genom sitt yrke och sitt kapital.