RegionInvest Gotland har bytt namn till Science Park Gotland Invest

För att kommunikativt tydliggöra kopplingen mellan Science Park Gotland och det helägda investmentbolaget RegionInvest Gotland har beslut tagits att dotterbolaget nu byter namn till Science Park Gotland Invest.

 

”Kopplingen mellan Science Park Gotland och vårt dotterbolag har varit något otydlig. Vår förhoppning är att namnbytet ska göra relationen tydligare och samtidigt leda till att fler bolag får kännedom om möjligheten att söka kapital hos oss.”

säger Julius Bengtsson, verksamhetsledare för Science Park Gotland.

Julius Bengtsson Science Park Gotland
Julius Bengtsson, verksamhetsledare på Science Park Gotland

Science Park Gotland Invest investerar i gotländska startups och tillväxtbolag via sina två fonder startupfonden och tillväxtfonden. Bolaget har tidigare gjort investeringar i bland annat Gotlandssnus, BRS International, Viospatia och E-go.

Till scienceparkgotland.se/spg-invest