Rent vatten lockar till finansiering av gotländska startups

PRESSMEDDELANDE 210420

Två gotländska företag verksamma inom miljö- och vattenområdet kammar hem totalt 600 000 kronor från statens innovationsmyndighet Vinnova. 

Det är företagen Vattn och Sanitation360 som båda är en del av företagsinkubatorn på Science Park Gotland.

Utlysningen Innovativa startups från Vinnova premierar projekt som drivs av nystartade företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad. Vid två tillfällen per år delas vardera 50 miljoner ut för att få företag att vidareutveckla skalbara lösningar som annars kan ha svårt att få finansiering.

Länk till inslaget

”Känns roligt att vi flyttar fram de gotländska positionerna”

Säger Julius Bengtsson, verksamhetsledare på Science Park Gotland till Sveriges Radio P4

Miljö- och vattenområdet i fokus

Vattn

Vattn

Vattn utvecklar ett digitalt sensorsystem för automatiserad grundvattenanalys för vatten i enskilda brunnar.

Idén är att förenkla hanteringen av enskild vattenförsörjning i en enda plattform. Teamet består av Adelric Wong, Philip Eriksson, Axel Svensson och Daniel Andersson. Vattn har beviljats 300 000 kronor.

Läs mer om Vattn här

Sanitation360

Sanitation360 har utvecklat en teknik som omvandlar urin till ett torrt gödselmedel. 

Den används i form av en kassett som installeras i urinsorterande toaletter och minskar på så sätt miljöföroreningar och trycket på reningsverken. Teamet består av Jenna Senecal, Prithvi Simha och Björn Vinnerås. Sanitation360 har beviljats 300 000 kronor.

Läs mer om Santiation360 här

Vinnova är statens innovationsmyndighet. Läs mer om utlysningen här.