För starkare tillväxt- och innovationskraft på Gotland

Nu stärker vi kraften hos gotländska startups genom innovationsutveckling, talangattraktion och marknadsexpansion. 

Tillväxtverket har beviljat Science Park Gotland stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projekt Rising.

Rising riktar sig till de startups som uppfyller intagningskriterierna till inkubatorprogrammen SPG Startup och SPG Summit. Genom projektet Rising ska vi bidra till att små och medelstora företag på Gotland stärker sin innovations- och konkurrenskraft samt tillväxtvilja genom ökade kunskaper och färdigheter. Det görs främst genom innovationsutveckling, talangattraktion och talangutveckling samt marknadsetablering och marknadsexpansion.

Projektet löper under tiden: 2023-03-01 – 2026-06-30

 

Projektpartners

Målsättning

  • Stöttning till startups inom innovationsutveckling.
  • Stöttning till startups i talangattraktion och talangutveckling.
  • Stöttning till startups kring marknadsetablering och marknadsexpansion