Världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar

Smartroad Gotland är ett projekt som anlägger elväg på delar av sträckan mellan Visby flygplats och centrala Visby. Det är ett så kallat ”förkommersiellt demonstrationsprojekt” som ska bygga kunskap och skapa möjligheter för utbyggnad av Sveriges elvägsnätverk. 

I praktiken innebär det att delar av den befintliga vägen, 1,6 km av totalt 4,1 km väg mellan Visby flygplats och centrala Visby, kommer anläggas som elväg. En el-buss i kommersiell drift kommer köra passagerare till och från flygplatsen och en el-lastbil ska testas på sträckan för att validera och testa systemet. Detta så det i framtiden ska kunna implementeras på storskaliga vägprojekt. 

 

Science Park Gotland som partner

Gotland är en region med goda förutsättningar för att leda utvecklingen av framtidens energisystem med tillgång på solenergi, vatten- och vindkraft. Utöver naturresurser så är region Gotland ett nav för innovation, där partnerskap mellan offentliga, privata och civila aktörer skapas. Science Park Gotland är med som partner i projektet och bidrar med att knyta kontakter, löpande projektstöd och ytor för projektet.  

Grafik: Electreon

Mer information

Projektet genomförs av ett konsortium för Smartroad Gotland under ledning av Electreon AB. Det finansieras av Trafikverket och är en del av regeringens satsning för att minska koldioxidutsläpp från den tunga transportindustrin.

www.smartroadgotland.com

Projektpartners