Startskott för Node Gotland –en möjliggörare för klimatomställningen

Science Park Gotland startar nu satsningen Node Gotland som ska arbeta med utveckling av strategiska projekt, attrahera och samla aktörer och skapa förutsättningar som bidrar till Gotlands klimatomställning.

Aktuella projekt finns inom flera sektorer, med tyngdpunkt på transport, industri och jordbruk som står för en betydande del av utsläppen idag. Även projekt för att säkra en hållbar energiförsörjning kommer att omfattas då det är en förutsättning för omställningen av andra sektorer.

– På Gotland har vi stor erfarenhet av att fungera som testbädd för olika projekt och ön lämpar sig väl för projektverksamhet då vi är en avgränsad plats med nära samverkan mellan olika aktörer. Här finns en bra möjlighet att testa teknik, affärsmodeller och regelverk för att få framtidens samhälle att växa fram. Glädjande nog ser vi redan nu att det finns ett stort intresse från aktörer att involvera sig i klimatomställningsprojekt på Gotland, säger Julius Bengtsson, verksamhetsledare på Science Park Gotland.

En satsning från Science Park Gotland
Node Gotland drivs av Science Park Gotland. Till satsningen är även en advisory board bildad som ska fungera rådgivande. Den består av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet, Science Park Gotland och näringslivet. Anders Flanking, landshövding i Gotlands län är ordförande för denna grupp.

– Gotland är utpekad som energipilot av regeringen och det finns en önskan att accelerera klimatomställningen på Gotland, både från gotlänningar och på nationell nivå. Det vill vi ta tillvara med Node, säger Anders Flanking. 

För ytterligare information:

Julius Bengtsson Verksamhetsledare Science Park Gotland

julius.bengtsson@scienceparkgotland.se 073–231 79 31