Var med i omställningen – ta hjälp av Node!

Klimatklivet har precis öppnat en ny ansökningsomgång. Mellan den 18:e och 29:e september 2023 kan företag och organisationer söka stöd för klimatsmarta investeringar och bidra till klimatomställningen på Gotland.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Enligt EU:s statsstödsregler kan vanliga tak för stöd vara mellan 30–65 procent av en åtgärd1. Detta är en unik möjlighet att bidra till en grönare framtid.

Node Gotland kan hjälpa till med mobilisering och ansökan. Vi har erfarenhet av att stötta företag och organisationer i deras klimatarbete och kan ge råd och stöd under hela ansökningsprocessen. 

Node Gotland är ett projekt inom Science Park Gotlands innovationsarena och fokuserar helt på projektutveckling inom energi- och klimatomställningen. Sverige ska vara klimatneutralt 2045​. På Gotland ska vi gå före och nå målet senast 2040​. Detta driver behov av olika åtgärder – vi får det att hända!​
 

Kontakta oss!

Nora Olofsson, projektutvecklare Node Gotland

Nora Olofsson
Projektutvecklare Node

nora.olofsson@scienceparkgotland.se

073-745 33 43

Jon Rytterbro, Projektutvecklare Node Gotland

Jon Rytterbro
Projektutvecklare Node

jon.rytterbro@scienceparkgotland.se

076-125 74 71