Starkare innovations- och konkurrenskraft för gotländska startups

Nu stärker vi kraften hos gotländska startups genom hållbara och konkurrenskraftiga affärmodeller!

Tillväxtverket har beviljat Science Park Gotland stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projekt Zero. 

Zero riktar sig till de startups som uppfyller intagningskriterierna till inkubatorprogrammen SPG Startup och SPG Summit. Löpande i programmet erbjuds företagen stöd för att utveckla nya produkter och tjänster, bygga hållbara affärsmodeller och skapa en internationell kontext.

Projektet löper under tiden:
2020-06-01 – 2023-04-30

 

Projektpartners

Målsättning

  • Inkubatorprogrammet skapar väl integrerade smarta processer, metoder och verktyg inom hållbarhet för startups
  • Hållbarhetsprocesserna stärker inkubatorbolagens konkurrenskraft
  • Den regionala konkurrenskraften för produkter/tjänster från Gotland ökar