900 000 kronor till säkrare ridsport – gotländska Grani säkrar storfinansiering från Vinnova

PRESSMEDDELANDE 20210616

SPG Summit-företaget Grani som utvecklar en ny säkerhetsstigbygel har beviljats 900 000 kronor från statens innovationsmyndighet Vinnova i en ny utlysning. I konkurrens med 140 sökande är Grani ett av de 35 företag som beviljats bidrag.

Grani som består av Sanna-Marie Pettersson, Elin RahnbergKarin Falkemo och Anders Falkemo har utvecklat en ny typ av stigbygel som säkrar ryttarens balans. En tillhörande säkerhetsmekanism är under utveckling och kräver omfattande tester som nu görs möjligt med hjälp av finansieringen från Vinnova.

Innovativa Startups – en utlysning från Vinnova

Utlysningen Innovativa Startups 2 är öppen för företag som i ett första steg fått finansiering via Innovativa Startups 1. Bedömningen från Vinnova baseras på en sammanvägning av de sex huvudkriterierna Relevans, Potential, Team, Genomförande, Hållbarhet och Jämställdhet. Grani bedömdes uppfylla kriterierna i hög grad och i konkurrens med övriga 140 ansökningar var de ett av 35 företag som beviljades bidraget på 900 000kr.

Anders Falkemo, CTO på Grani
Problemet vi kommer att lösa är kopplat till att rädda liv eller undvika mycket allvarliga skador på ryttare.

Anders Falkemo, CTO Grani:

– Problemet vi kommer att lösa är kopplat till att rädda liv eller undvika mycket allvarliga skador på ryttare. Den stora majoriteten av ryttare är kvinnor eller flickor i åldersspannet 12-25 år. Detta tror vi har visat på vår innovationspotential hos bedömarna. Med en mycket hög relevans mot kriterierna hållbarhet, jämlikhet och potential. Vi tror förstås också att vi har ett starkt team som kan ta detta projekt hela vägen till marknaden.

Grani

GRANI utvecklar innovativa ridsportprodukter som gör ridning säkrare och förbättrar ryttarens resultat: www.grani.se 
Vinnova är statens innvovationsmyndighet: www.vinnova.se